قوانین و مقررات غرفه سازی خاص مربوط به غرفه های خودساز

 (توجه زمان صدور مجوز فقط و فقط 5 و 6 شهریور ماه می باشد.)
-قوانین و مقررات(لینک دانلود)
-فرم تعهدنامه و تایید طرح غرفه خودساز مربوط به شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت می باشند.( لینک دانلود)
--فرم تعهدنامه و تایید طرح غرفه خودساز مربوط به شرکت هایی که راسا اقدام به غرفه سازی می نمایند.( لینک دانلود)
-فرم درخواست انشعاب برق(لینک دانلود)
-فرم زمانبندی اجرایی( لینک دانلود)

پست الکترونیک
فکس
693 70 880 (021)
تلفن
844 70 880 (021)
833 70 880 (021)
آدرس

تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از چهار راه دادمان - جنب مدرسه بین المللی - بن بست نیما - پلاک 2